Tandhygienist

I Sverige har tandhygienister legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Tandhygienisten jobbar med att behandla och förebygga sjukdomar i munnen. De jobbar för en god munhälsa och förebygger sjukdom eller fortsatt sjukdomsutveckling.

Kontakta oss Boka tid online

Vad gör en tandhygienist?

 • Undersökning – Ofta är det tandhygienisten som utför de årliga undersökningarna, de gör då röntgenundersökning av dina tänder, registrerar eventuella hål eller fördjupade tandköttsfickor, undersöker munslemhinna och din munhygien. Vid undersökningen ingår en mindre tandstensborttagning och puts av dina tänder. Du får även individuell rådgivning för hur du skall sköta din munhälsa.
 • Rengöring – Tandhygienisten är den du kommer till om du har tandköttsinflammation, mycket tandsten eller tandlossning. Tandhygienisten gör då en grundlig parodontal undersökning och mäter dina tandköttsfickor. Rengör eventuella fördjupade fickor samt avlägsnar tandsten. Om du har mycket tandsten är det vanligt att du får komma på flera besök.
 • Blekning – Puts av missfärgade beläggningar och tandblekningar utförs av tandhygienister.
 • Råd om munhygien – Mycket av tandhygienisternas arbeta är förebyggande för att hjälpa dig att behålla friska tänder livet ut. Därför läggs mycket vikt vid dina munhygienrutiner, tandhygienisten hjälper till att hitta rätt hjälpmedel för dig. Det kan vara skillnad på olika tandborstar, tandkräm, eller om man skall använda tandtråd, tandstickor eller mellanrumsborstar. Med ålder ändras din mun och därför kan det även ändras vad som passar bäst för dina tänder.
 • Kariesprofylax – Om du ofta får hål i dina tänder kanske du behöver komma till en tandhygienist för kariesprofylax. Tandhygienisten går då igenom dina kostvanor, munhygien samt putsar och fluorbehandlar dina tänder för att ge dem extra skydd mot karies.
 • Salivprov – Vissa sjukdomar och läkemedel kan ge muntorrhet, tandhygienisten kan då göra en mätning av din saliv som kan användas som underlag om du är berättigad särskilt tandvårdsbidrag.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett tandhygienistbesök beror på vad som utförs, behandlingarna räknas även in i högkostnadsskyddet från Försäkringskassan och det faktiska priset kan därför variera beroende på om du utfört annan tandvård senaste tiden. Du kan även nyttja dina tandvårdsbidrag vid tandhygienistbesök. Fråga gärna när du boka ditt besök vad det kommer att kosta så kan vi ge dig mer information.

Kontakta oss  Bevisa att du är människa genom att välja Bil.

  Vanliga åtgärdskoder hos tandhygienisten

  112 – Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

  Åtgärden tillämpas för undersökning och diagnostik av tand- och munhälsa med återkoppling till patienten samt i förekommande fall mindre förebyggande behandling.

  I åtgärden ingår:
  • Kariesdiagnostik och diagnostik av gingivit och parodontit genom fullständig parodontal undersökning.
  • Identifiering av andra faktorer som visar på ett behov av kompletterande undersökning eller utredning samt information till patienten avseende dessa.
  • Riskbedömning.
  • Hälsoinformation inklusive rekommendationer om egenvård.
  • Berättigad intraoral röntgenundersökning för diagnostik inklusive analys med nödvändigt antal bitewingbilder. Om inga eller färre än fyra bitewingbilder tas, ingår vid behov upp till totalt fyra intraorala röntgenbilder.
  • Förebyggande åtgärder upp till tio minuter i form av enklare munhygieninstruktion, borttagande av ringa mängd tandsten eller fluoridbehandling av enstaka tänder.

   

  113 – Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist.

  Åtgärden tillämpas som en diagnostikåtgärd vid undersökning av akuta tillstånd, eller annan undersökning än åtgärd 111, 112 eller 114.

  114 – Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist. 

  Åtgärden tillämpas som en diagnostikåtgärd vid fullständig parodontal undersökning.  Åtgärden är även ersättningsberättigande för fördjupad kariesutredning.

  205 – Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

  I åtgärden ingår i förekommande fall professionell tandrengöring. Åtgärden omfattar cirka 10 minuter behandlingstid.

  206 – Fluoridbehandling

  I åtgärden ingår i förekommande fall professionell tandrengöring. Åtgärden omfattar cirka 20 minuter behandlingstid.

  207 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

  Åtgärden tillämpas för depuration/mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten på tänder eller implantat. I åtgärden ingår i förekommande fall polering eller behandling med fluorid efter avlägsnande av tandsten. Åtgärden omfattar upp till 15 minuter behandlingstid. Vid samtidig basundersökning omfattar åtgärden upp till 15 minuter behandlingstid utöver den tid som ingår i åtgärd 101, 111 eller 112.

  208 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

  Åtgärden tillämpas för depuration/mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten på tänder eller implantat. I åtgärden ingår i förekommande fall polering eller behandling med fluorid efter avlägsnande av tandsten. Åtgärden omfattar mer än 15 minuter behandlingstid. Vid samtidig basundersökning omfattar åtgärden mer än 15 minuter behandlingstid utöver den tid som ingår i undersökningsåtgärden.

  209 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

  Åtgärden tillämpas för depuration/mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten på tänder eller implantat om minst 40 minuter. I åtgärden ingår i förekommande fall polering eller behandling med fluorid efter avlägsnande av tandsten.

  311 – Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

  Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem. Åtgärden tillämpas för utförlig information om orsakssamband vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, eller utförlig instruktion gällande egenvård.

  312 – Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

   

  341 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

  Åtgärden tillämpas för mindre omfattande depuration/mekanisk infektionsbehandling vid gingivala eller parodontala problem eller vid implantat. I åtgärden ingår i förekommande fall även polering eller behandling med fluorid efter depuration.

  342 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

  Åtgärden tillämpas för omfattande behandling av periimplantit vid flera implantat eller depuration/mekanisk infektionsbehandling vid parodontala problem, när det finns ett flertal fördjupade tandköttsfickor eller furkationsinvolveringar. I åtgärden ingår i förekommande fall även polering eller behandling med fluorid efter depuration.

  343 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

  Åtgärden tillämpas för mycket omfattande behandling av periimplantit eller depuration/mekanisk infektionsbehandling vid omfattande parodontala problem, som kräver särskilt tidskrävande behandling om 90 minuter eller mer i total tidsåtgång samma dag. I åtgärden ingår i förekommande fall även polering eller behandling med fluorid efter depuration.